Garis Panduan / Surat Arahan

1. Garis Panduan Memasuki Premis Oleh Agensi Luar Bagi Premis Yang Telah Diambil Milik Akibat Kebakaran

 • Garis Panduan ini menerangkan dan menjelaskan perkara yang perlu dilakukan oleh agensi luar untuk memasuki kawasan premis yang telah diambil milik oleh JBPM.

2. Panduan Penyediaan dan Penyiaran Berita Online di Laman Web/Portal Agensi-Agensi Kerajaan (11 September 2009)

 • Panduan ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai tanggungjawab agensi mengenai penyediaan dan pemberitahuan menerusi berita yang bersesuaian dan pengumuman aktiviti agensi.

3. Garis Panduan Pembangunan Kandungan Sektor Awam (11 September 2009)

 • Garis Panduan ini disediakan sebagai rujukan dan panduan kepada agensi dalam membangunkan kandungan bagi menyokong kejayaan program Jalur Lebar Kerajaan.

4. Garis panduan Keselamatan Kebakaran Di Premis Perhimpunan Awam

 • Garis panduan ini bertujuan memberi pengetahuan dan pendedahan dari aspek keselamatan kebakaran kepada pegawai jabatan ini untuk dipraktikkan bagi sesuatu majlis/acara samada yang melibatkan pihak kerajaan atau swasta.

5. Garis Panduan Tindakan Ke Atas Sokongan Yang Diterima Daripada Pemimpin Kerajaan, Individu Berpengaruh Atau Mana-mana orang Mengenai Sesuatu Urusan Kerajaan

 • Garis panduan ini bertujuan menerangkan kepada penjawat awam mengenai tindakan ke atas sokongan yang diterima daripada pemimpin Kerajaan, individu berpengaruh atau mana-mana orang mengenai sesuatu urusan Kerajaan.

6. Garis Panduan Penggunaan ICT Ke Arah ICT Hijau Dalam Perkhidmatan Awam

 • Panduan ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai amalan penggunaan peralatan ICT ke arah ICT Hijau bagi menyokong Dasar Teknologi Hijau Negara dalam Perkhidmatan Awam.

7. Surat Arahan : Usaha Memantapkan Amalan Senyum Dalam Penyampaian Perkhidmatan Awam

 • Langkah-langkah ke arah meningkatkan perkhidmatan agensi-agensi Sektor Awam yang mesra pelanggan.

8. Perintah Tetap Ketua Pengarah Bil. 1/2014 – Penandaan Pili Bomba Awam Dan Swasta

 • Perintah Ini Sebagai Garis Panduan Untuk Semua Anggota Menjalankan Tugas Dan Pemakluman Mengenai Penyeragaman Penandaan Pili Bomba

9. Perintah Tetap Ketua Pengarah Bil. 2/2014 – Pelaksanaan Ujian Kecekapan Fizikal Individu Atau Individual Physical Proficiency Test (IPPT)

 • Tujuan Arahan Ini Adalah Untuk Memberi Garis Panduan Pelaksanaan IPPT Kepada Semua Pegawai Dalam Jabatan.

10. Perintah Tetap Ketua Pengarah Bil 3/2014 – Arahan Pelaksanaan Tugasan Komander Operasi

 • Perintah Tetap ini bertujuan untuk menjelaskan dan menyelaraskan bidang tugas Komander Operasi di pelbagai peringkat (level).

11.Surat Arahan Ketua Pengarah Bil. 1/2014 – Garis Panduan Amalan Istiadat Dan Protokol Dalam Majlis Rasmi Jabatan

 • Garis Panduan Ini Sebagai Panduan Amalan Istiadat Dan Protokol Majlis Rasmi, Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia Untuk Rujukan Semua Pegawai Jabatan Dalam Melaksanakan Program Dan Aktiviti.

12.Surat Arahan Ketua Pengarah Bil 2/2014 – Prosedur Operasi Seragam

 • Prosedur Operasi Seragam – Perkhidmatan Penyelamatan dan Perawatan Kecemasan Bersama Jentera EMRS

13.Perintah Tetap Ketua Pengarah Bilangan 1 Tahun 2018

 • Garis panduan Keperluan Keselamatan Kebakaran Berdasarkan Kepada Risk Based Inspection (RBI) Untuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

14.Surat Arahan Ketua Pengarah Bilangan 1 Tahun 2018

 • Garis panduan Penggunaan Kad Perakam Waktu (KPW) Bagi Pegawai Bertugas Syif

15.Surat Arahan Ketua Pengarah Bilangan 1 Tahun 2020

 • Penyelarasan Tanda dan Gelaran Pangkat Berdasarkan Gred Pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

16.Garis Panduan Mengenai Tatacara Permohonan Kelulusan Projek ICT JBPM

Format kertas permohonan dan Slaid

Lampiran C1 – Kertas Permohonan Kelulusan Teknikal ICT

Lampiran D1 – Template SLAID Permohonan JPICT 2021

 • Garis panduan kepada semua warga JPBM bagi tatacara memohon kelulusan projek teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Ini adalah selaras dengan langkah Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) JPBM dalam memperkukuhkan lagi tadbir urus Projek ICT di JPBM.

17. Perintah Tetap Ketua Pengarah (PTKP) Bilangan 11 Tahun 2021 – Jarak Kediaman Ke Tempat Bertugas Yang Dibenarkan.

18. Perintah Tetap Ketua Pengarah Bil 5 2021 : Pemasangan Exernal Cladding System Pada Dinding Luar Bangunan.

19. Perintah Tetap Ketua Pengarah Bil 4 2021 : Garis Panduan Penggunaan Fire Rated Roller Shutter.

20. Perintah Tetap Ketua Pengarah Bilangan 3 Tahun 2022 : Penentuan Keperluan Pepasangan Keselamatan Kebakaran (Pkk) Bagi Pusat Asuhan Kanak-Kanak / Taska / Tabika Dan Tadika.

21. Perintah Tetap Ketua Pengarah Bilangan 4 Tahun 2022 : Penentuan Keperluan Pepasangan Keselamatan Kebakaran (Pkk) Bagi Pusat Jagaan.

22. Arahan Pemeriksaan Apa Secara Separa Manual.

23. Minit Mesyuarat – Majlis Perundingan Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia Bersama Badan Profesional Bil 1/2022.

24. Usul Yang Dijawab Secara Bertulis – Majlis Perundingan Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia Bersama Badan Profesional Bil 1/2022.

25. Perintah Tetap Ketua Pengarah Bilangan 2 Tahun 2022 : Penentuan Keperluan Pepasangan Keselamatan Kebakaran (PKK) Di Premis Dobi Layan Diri Menggunakan LPG.

26. Permohonan Penyewaan Ruang Pejabat Kerajaan Di Premis Bukan Milik Kerajaan Persekutuan/Permohonan Pengisian Ruang Pejabat Di Bangunan Gunasama KerajaanPersekutuan.

27.  Penguatkuasaan Pemasangan  Papan Tanda Laluan Jentera Bomba Berdasarkan Perintah Tetap Ketua Pengarah Bilangan 8 Tahun 2013: Garis Panduan Berkaitan Keperluan dan Spesifikasi Akses Perkakas Bomba

28.  Perintah tetap ketua pengarah Bilangan 7 tahun 2023: Aplikasi Prinsip Kejuruteraan Keselamatan Kebakaran

29. Garis Panduan Keselamatan Kebakaran Bagi Electric Vehicle Charging Bay (EVCB) di Premis

English EN Malay MS
Skip to content