Pekeliling / Surat Pekeliling

PEKELILING / SURAT PEKELILING

Pekeliling KSU KPKT Bil. 5 Tahun 2009

 • Template Seragam Senarai Semak Dokumen Dan Senarai Semak Terperinci Agensi Teknikal Luaran Untuk Proses Kelulusan Pemajuan Melalui Pusat Setempat (OSC)

Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2009

 • Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian Dan Sistem ICT Sektor Awam

Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2007

 • Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2006

 • Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam

Surat Pekeliling Am Bil. 6 Tahun 2005

 • Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam

Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2004

 • Tambahan bagi Surat Pekeliling Am Bil.11 Tahun 1981,Penggunaan Sistem Perakam Waktu Elektronik Di Agensi-agensi Kerajaan.

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2003

 • Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik Di Agensi-agensi Kerajaan

Pekeliling Am Bil.2 Tahun 2002

 • Penggunaan dan Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensi-Agensi Kerajaan.

Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2001

 • Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

Pekeliling Am Bil.3 Tahun 2000

 • Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan

Surat Pekeliling Am Bil.2 Tahun 2000

 • Peranan Jawatankuasa-jawatankuasa di bawah Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK)

Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2000

 • Garis Panduan Malaysian Civil Service Link (MCSL) dan Laman Web Agensi Kerajaan

Pekeliling Am Bil.6 Tahun 1999

 • Pelaksanaan Perkongsian Pintar Antara Agensi-Agensi Kerajaan Dalam Bidang Teknologi Maklumat
English EN Malay MS
Skip to content