Program & Perkhidmatan

Pengurusan (Bahagian)

Pengurusan (Bahagian) BAHAGIAN PENGURUSAN Visi Menyediakan perkhidmatan strategik demi membantu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjadi sebuah organisasi kebombaan dan penyelamatan yang bertaraf antarabangsa. Misi Pengurusan perkhidmatan sokongan yang komited dalam menyumbang ke arah perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan yang profesional dengan menggunakan sumber dan teknologi terkini secara berkesan. Objektif Sistem penyampaian perkhidmatan sokongan berprinsipkan kompetensi, …

Pengurusan (Bahagian) Read More »

Pengurusan Korporat (Bahagian)

Pengurusan Korporat (Bahagian) BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT Visi Untuk menjadi penggerak kecemerlangan tadbir urus korporat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) yang berkesan dan dinamik. Misi Komited untuk menginstitusi, memperkukuhkan budaya dan sistem korporat yang dihormati melalui pengurusan data dan maklumat yang berkesan. Objektif Untuk memastikan semua perkara berhubung dengan pengurusan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia …

Pengurusan Korporat (Bahagian) Read More »

Perancangan dan Penyelidikan (Bahagian)

Perancangan dan Penyelidikan (Bahagian) BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN Visi Menjadi pemacu transformasi sains dan teknologi kebombaan melalui perancangan dan penyelidikan yang berprestasi tinggi. Misi Melaksanakan penyelidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Kebombaan secara profesional bagi meningkatkan kecekapan JBPM dan industri kebombaan. Objektif Untuk menghasilkan penyelidikan kebombaan yang berkait rapat dengan kelestarian penghidupan. Fungsi 1. Kajian Operasi …

Perancangan dan Penyelidikan (Bahagian) Read More »

Pembangunan (Bahagian)

Pembangunan (Bahagian) BAHAGIAN PEMBANGUNAN Objektif Memastikan dasar dan perlaksanaan pembangunan kebombaan memenuhi piawaian dan matlamat oleh jabatan. Memastikan perancangan dan pengurusan kewangan pembangunan dijalankan secara telus mengikut prinsip perbelanjaan seimbang dan peraturan. Memastikan piawaian bahan ketahanan api dan sistem perlindungan kebakaran mematuhi kod amali dan peraturankeselamatan kebakaran. Menghasilkan pengkalan maklumat kebombaan yang kemprehensif dan berguna …

Pembangunan (Bahagian) Read More »

Penyiasatan Kebakaran (Bahagian)

PENYIASATAN KEBAKARAN (BAHAGIAN) BAHAGIAN PENYIASATAN KEBAKARAN Misi Bahagian Penyiasatan Kebakaran komited untuk menjalankan penyiasatan kebakaran secara profesionaldan dan kompeten serta melaksanakan pendakwaan di Mahkamah dan menggubal draf akta-akta yang berkaitan dengan kebombaan. Objektif Melaksanakan penyiasatan kebakaran secara saintifik dan sistematik dalam mengenalpasti sebab, punca dan hal keadaan kebakaran serta mengemukakan syor-syor langkah pencegahan kebakaran dan …

Penyiasatan Kebakaran (Bahagian) Read More »

Latihan (Bahagian)

LATIHAN (BAHAGIAN) BAHAGIAN LATIHAN Visi Untuk menjadi pemacu utama dalam menghasilkan pegawai bomba dan ahli professional keselamatan kebakaran yang berkemahiran dan berprestasi tinggi. Misi Untuk menyedia dan membangunkan program dan pengurusan latihan kebombaan yang sistematik dan  komprehensif demi menghasilkan tenaga manusia yang kompeten dan profesional. Objektif Merancang dan menyediakan program latihan kebombaan yang bersistematik. Menjanakan …

Latihan (Bahagian) Read More »

Keselamatan Kebakaran (Bahagian)

KESELAMATAN KEBAKARAN (BAHAGIAN) BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KEBAKARAN Objektif Untuk menetapkan dasar keselamatan kebakaran dan mempastikan perlaksanaannya mengikut undang-undang yang berkaitan melalui:  Menguatkuasakan Akta Perkhidmatan Bomba 1988 di bawah peruntukan perakuan bomba dan penghapusan bahaya kebakaran. Mengemaskini peraturan-peraturan dan arahan-arahan Bahagian Keselamatan Kebakaran berhubung perakuan bomba, penghapusan bahaya kebakaran, perakuan bangunan dan perakuan perlesenan supaya menjadi …

Keselamatan Kebakaran (Bahagian) Read More »

Operasi Kebombaan Dan Penyelamat (Bahagian)

OPERASI KEBOMBAAN DAN PENYELAMAT (BAHAGIAN) BAHAGIAN OPERASI KEBOMBAAN DAN PENYELAMAT Visi Untuk memastikan khidmatan operasi yang cekap, berkesan dan sistematik bagi melindungi nyawa dan kemusnahan harta benda mengikut peruntukan undang-undang. Misi Kami komited di dalam merangka, menyusun dan melaksanakan strategi untuk memberikan khidmat operasi kebombaan yang berkualiti bagi melindungi nyawa, harta benda dan alam sekitar. …

Operasi Kebombaan Dan Penyelamat (Bahagian) Read More »

English EN Malay MS
Skip to content