Anti-Bribery Management System (ABMS) MS ISO 37001:2016 (JBPM Labuan)

Anti-Bribery Management System (ABMS) adalah satu sistem yang dibangunkan bagi tujuan “membantu melaksana, menyenggara serta menambahbaik sistem pengurusan anti rasuah sebagai langkah pencegahan rasuah dalam organisasi”

Pelaksanaan Anti-Bribery Management System (ABMS) MS ISO 37001:2016 adalah untuk memantapkan integriti setiap warga kerja serta berupaya membina budaya integriti di dalam sesebuah jabatan.

Pelan Anti rasuah Organisasi (OACP) :

i) Merupakan dokumen Dasar Pelan Tindakan / Inisiatif Aspek Pengurusan Strategik Antirasuah di Peringkat Organisasi

ii) Bertujuan menangani Permasalahan & Kelemahan terutama dalam bidang Pengurusan Governans, Integriti dan Antirasuah dalam sesebuah organisasi

1 Pengenalan ABMS

Poster – Pengenalan Pelaksanaan Anti-Bribery Management System (ABMS) MS ISO 37001:2016

(Sumber : Jawatankuasa ABMS JBPM)

 

Dasar Integriti dan Objektif Pelan Anti Rasuah

Koleksi Poster ABMS

Saluran Aduan (Unit Integriti JBPM)

Lapor eAduan Integriti

English EN Malay MS
Skip to content