Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
    T
    T
    T
bg_bomba4_green.jpg
bg_bomba5_blue.jpg
bg_bomba7_red.jpg
bg_green11.jpg
Red-And-Orange-Wallpaper-7.jpg

Portal Rasmi
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

image
Soalan
Lazim
image
Hubungi
Kami
image
Aduan dan
Maklum Balas
image
Peta
Laman
 

Bahagian

Unit Integriti

Jul 26, 2016 - Penstrukturan Unit Integriti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah berdasarkan kepada PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2013 - PENUBUHAN UNIT INTEGRITI DI SEMUA AGENSI AWAM. Tujuan Pekeliling Perkhidmatan tersebut adlaah untuk memaklumkan mengenai keputusan Kerajaan menubuhkan Unit Integriti sebagai focal point kepada pengurusan isu-isu berkaitan integriti di semua agensi awam. Sistem tadbir urus sektor awam yang terbaik dan budaya kerja ...
Tags matched : Bahagian
└https://www.bomba.gov.my/index.php/pages/view/117

Kejuruteraan Jentera (Bahagian)

Jul 11, 2014 - BAHAGIAN KEJURUTERAAN Visi Untuk mencapai misi ini, kami komited untuk memberi perkhidmatan penyelenggaraan secara profesional dan unggul bagi memastikan jentera dan peralatan berfungsi dengan selamat untuk digunakan. Misi Ke arah perkhidmatan penyelenggaraan yang efisyen dan berkualliti. Objektif Untuk memastikan peralatan dan jentera jabatan berfungsi dengan baik , berekonomi, selamat dan dikemaskini bagi memberi perkhidmatan kebombaan yang berkesan. Mengurus, menyelaras dan melaksanakan ...
Tags matched : Bahagian
└https://www.bomba.gov.my/index.php/pages/view/95

Pengurusan (Bahagian)

Jul 11, 2014 - BAHAGIAN PENGURUSAN Visi Menyediakan perkhidmatan strategik demi membantu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjadi sebuah organisasi kebombaan dan penyelamatan yang bertaraf antarabangsa. Misi Pengurusan perkhidmatan sokongan yang komited dalam menyumbang ke arah perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan yang profesional dengan menggunakan sumber dan teknologi terkini secara berkesan. Objektif Sistem penyampaian perkhidmatan sokongan berprinsipkan kompetensi, integriti dan akauntabiliti ...
Tags matched : Bahagian
└https://www.bomba.gov.my/index.php/pages/view/90

Pengurusan Korporat (Bahagian)

Jul 11, 2014 - BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT Visi Untuk menjadi penggerak kecemerlangan tadbir urus korporat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) yang berkesan dan dinamik. Misi Komited untuk menginstitusi, memperkukuhkan budaya dan sistem korporat yang dihormati melalui pengurusan data dan maklumat yang berkesan. Objektif Untuk memastikan semua perkara berhubung dengan pengurusan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia diurus dengan baik dan terancang melalui penyelarasan aktiviti-aktiviti ...
Tags matched : Bahagian
└https://www.bomba.gov.my/index.php/pages/view/83

Perancangan dan Penyelidikan (Bahagian)

Jul 11, 2014 - BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN Visi Menjadi pemacu transformasi sains dan teknologi kebombaan melalui perancangan dan penyelidikan yang berprestasi tinggi. Misi Melaksanakan penyelidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Kebombaan secara profesional bagi meningkatkan kecekapan JBPM dan industri kebombaan. Objektif Untuk menghasilkan penyelidikan kebombaan yang berkait rapat dengan kelestarian penghidupan. Fungsi 1. Kajian Operasi Pemadaman Kebakaran : Menganalisa data-data berkaitan dengan ...
Tags matched : Bahagian
└https://www.bomba.gov.my/index.php/pages/view/76

Pembangunan (Bahagian)

Jul 11, 2014 - BAHAGIAN PEMBANGUNAN Objektif Memastikan dasar dan perlaksanaan pembangunan kebombaan memenuhi piawaian dan matlamat oleh jabatan. Memastikan perancangan dan pengurusan kewangan pembangunan dijalankan secara telus mengikut prinsip perbelanjaan seimbang dan peraturan. Memastikan piawaian bahan ketahanan api dan sistem perlindungan kebakaran mematuhi kod amali dan peraturankeselamatan kebakaran. Menghasilkan pengkalan maklumat kebombaan yang kemprehensif dan berguna untuk industri kebombaan dan ...
Tags matched : Bahagian
└https://www.bomba.gov.my/index.php/pages/view/69

Udara (Bahagian)

Jul 11, 2014 - BAHAGIAN UDARA Misi Melaksanakan operasi kebombaan melalui udara secara strategik,cepat dan berkesan demi menyelamatkan nyawa,harta benda dan alam sekitar Objektif Menyediakan perkhidmatan udara untuk melaksanakan misi-misi kebombaan. Piagam Pelanggan Komitmen kami adalah untuk memastikan perkhidmatan udara berkaitan penyelamatan dan kebakaran dilaksanakan dengan cekap. Dengan itu kami berjanji akan: Menyediakan perkhidmatan udara pada sebarang masa. Meminimumkan kerosakan harta benda dan ...
Tags matched : Bahagian
└https://www.bomba.gov.my/index.php/pages/view/65

Penyiasatan Kebakaran (Bahagian)

Jul 11, 2014 - BAHAGIAN PENYIASATAN KEBAKARAN Misi Bahagian Penyiasatan Kebakaran komited untuk menjalankan penyiasatan kebakaran secara profesionaldan dan kompeten serta melaksanakan pendakwaan di Mahkamah dan menggubal draf akta-akta yang berkaitan dengan kebombaan. Objektif Melaksanakan penyiasatan kebakaran secara saintifik dan sistematik dalam mengenalpasti sebab, punca dan hal keadaan kebakaran serta mengemukakan syor-syor langkah pencegahan kebakaran dan penambahbaikan keberkesanan operasi pemadaman. ...
Tags matched : Bahagian
└https://www.bomba.gov.my/index.php/pages/view/64