Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
    T
    T
    T
bg_bomba4_green.jpg
bg_bomba5_blue.jpg
bg_bomba7_red.jpg
bg_green11.jpg
Red-And-Orange-Wallpaper-7.jpg

Portal Rasmi
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

image
Soalan
Lazim
image
Hubungi
Kami
image
Aduan dan
Maklum Balas
image
Peta
Laman
 

Majlis Bersama Jabatan

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
NO. MBJ : 36390016

1.KEAHLIAN

1.1. Majlis Bersama Jabatan BagiJABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA(selepas ini disebut sebagai "Majlis") hendaklah mengandungi ahli termasuk Pengerusi, Naib Pengerusi dan Setiausaha-setiausaha yang terdiri daripadaLima Belas (15)orang ahli yang dilantik olehKetua PengarahJabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia(selepas ini disebut sebagaiPihak Pegawai’)danDua Puluh Satu (21)orang ahli yang dipilih olehKesatuan Pekerja Bomba Dan Penyelamat Semenanjung Malaysiayang mewakili pekerja-pekerja yang berkhidmat diJabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia. (selepas ini disebut sebagaiPihak Pekerja).

2.PIHAK PEGAWAI

2.1 Ahli-ahli bagi Pihak Pegawai hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai yang berkhidmat di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia seperti berikut:
Bil.JawatanPeranan
1Ketua PengarahPengerusi
2Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Ahli
3Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)Ahli
4Penolong Ketua Pengarah
Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat
Ahli
5Penolong Ketua Pengarah
Bahagian Keselamatan Kebakaran
Ahli
6Penolong Ketua Pengarah
Bahagian Penyiasatan Kebakaran
Ahli
7Penolong Ketua Pengarah
Bahagian Pembangunan
Ahli
8Penolong Ketua Pengarah
Bahagian Udara
Ahli
9Penolong Ketua Pengarah
Bahagian Latihan
Ahli
10Penolong Ketua Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
Ahli
11Pengarah PengurusanAhli
12Pengarah Kejuruteraan JenteraAhli
13Timbalan Pengarah Pengurusan (Kewangan)Ahli
14Penolong Ketua Pengarah
Bahagian Pengurusan Korporat
Setiausaha
15Ketua Unit Kebajikan Pekerja
Bahagian Pengurusan Korporat
Penolong Setiausaha

2.2Ahli-ahli bagi Pihak Pegawai ini hendaklah dilantik atas nama jawatan masing-masing dan tiada had tempoh memegang jawatan di dalam Majlis.

3.PIHAK PEKERJA

3.1Ahli-ahli bagi Pihak Pekerja hendaklah terdiri daripada pekerja-pekerja di mana Majlis Bersama Jabatan ditubuhkan di dalam Jabatan di mana berkenaan dan dicadangkan untuk dilantik oleh Kesatuan Sekerja (atau pekerja-pekerja sendiri) seperti di LAMPIRAN “A”.

3.2 Ahli pihak pekerja tidak boleh mewakilkan kehadiran ke mesyuarat yang diadakan oleh pegawai lain.

3.3 Peraturan bagi pemilihan ahli-ahli Pihak Pekerja hendaklah mengikut peraturan-peraturan yang telah disediakan buat permulaan dan satu Jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Pihak Pekerja di mana Majlis Bersama akan ditubuhkan di dalam Jabatan.

3.4 Kekosongan yang berlaku di dalam keanggotaan Pihak Pekerja hendaklah dipenuhi oleh calon-calon daripada Kesatuan yang melantik wakil dengan persetujuan jawatankuasa di Pihak Pekerja.

3.5 Ahli-ahli Pihak Pekerja hendaklah memegang jawatan selama tempoh dua (2) tahun mulai daripada tarikh perlantikan mereka dan mereka boleh terus memegang jawatan tersebut sehingga ahli-ahli yang akan mengambil alih telah dipilih dan dilantik.

4.PEGAWAI-PEGAWAI MAJLIS

4.1Pegawai-pegawai Majlis adalah terdiri daripada Pengerusi, Naib Pengerusi dan Setiausaha Bersama. Ketua Pengarah adalah merupakan Pengerusi mesyuarat MBJ dan Naib Pengerusi hendaklah terdiri daripada dan dipilih oleh Pihak Pekerja. Tiap-tiap pihak pekerja dalam Majlis hendaklah melantik seorang setiausaha daripadanya untuk memenuhi jawatan Setiausaha Bersama.

5.TUJUAN

5.1Tujuan Majlis adalah supaya fungsi dan peranannya akan memantapkan lagi jentera perhubungan majikan-pekerja dalam sektor awam, terutamanya di peringkat setempat serta untuk memperolehi seluas-luas kerjasama yang menyeluruh di dalam Jabatan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kelicinan kerja dan kebajikan pekerja pekerja yang berkenaan; untuk mengadakan jentera bagi menguruskan soal-soal mengenai syarat-syarat bekerja dan amnya untuk mengumpul berbagai buah fikiran daripada pekerja-pekerja dengan wakil-wakil rasmi.

6.BIDANG DAN FUNGSI

6.1 Bidang dan fungsi Majlis hendaklah tertumpu hanya kepada perkara-perkara yang termasuk di dalam bidang kuasa Majlis yang mana adalah seperti berikut:

(i) membincang dan memutuskan akan perkara-perkara mengenai syarat-syarat bekerja yang ada berkaitan dengan pentadbiran yang berkenaan kecuali semua perkara mengenai pekerja-pekerja perseorangan;
(ii) membolehkan kakitangan mengambil bahagian dan lebih bertanggungjawab di atas perkara-perkara mengenai kerja-kerja mereka dan mematuhi syarat-syarat bawah mana tugas-tugas mereka dijalankan;
(iii) menggalakkan kakitangan menerusi pengambilan bahagian dalam perbincangan-perbincangan untuk mendapat pengetahuan yang lebih lagi mengenai pentadbiran berbagai Jabatan; dan
(iv) mengadakan kemudahan bagi memperbaiki perjalanan dan organisasi pejabat serta peruntukan bagi menerima cadangan dan syor-syor dari kakitangan mengenai perkara ini.
(v) Membincangkan dan memutuskan isu-isu berkaitan imej jabatan.

7.MESYUARAT- MESYUARAT

7.1 Mesyuarat-mesyuarat biasa bagi Majlis hendaklah diadakan tiga (3) bulan sekali. Iaitu empat (4) kali setahun

7.2 Kuorom bagi mesyuarat Majlis hendaklah terdiri daripada50%, lapan (8)orang ahli Pihak Pegawai dan50%, sebelas (11)orang ahli Pihak Pekerja.

7.3 Jika sekiranya Pengerusi tidak dapat mempengerusikan mesyuarat yang telah dijadualkan maka ahli Pihak Pegawai yang terkanan boleh menjadi Pengerusi Ganti. Naib Pengerusi MBJ, iaitu, Pengerusi Pihak Pekerja tidak boleh mempengerusikan mesyuarat MBJ dalam apa keadaan sekalipun

7.4 Agenda bagi mesyuarat-mesyuarat Majlis hendaklah disediakan oleh Setiausaha Bersama dan dihantar oleh Setiausaha-setiausaha tersebut kepada pihak masing-masing tidak kurang daripada 7 hari sebelum tarikh mesyuarat. Perkara-perkara yang tidak termasuk di dalam agenda hanya boleh dibincangkan dengan kebenaran Pengerusi dan Naib Pengerusi. Agenda asas mesyuarat adalah seperti LAMPIRAN “B”

7.5 Mesyuarat khas Majlis boleh diadakan dengan permintaan Pengerusi atau Naib Pengerusi bila dikehendaki. Tarikh mesyuarat tersebut hendaklah dipersetujui oleh pegawai-pegawai Majlis. Perkara-perkara yang akan dibincangkan di mesyuarat tersebut hendaklah terhad kepada perkara-perkara yang dinyatakan dalam notis memanggil mesyuarat tersebut.

8.KEPUTUSAN

8.1 Segala keputusan-keputusan Majlis hendaklah dicapai secara persetujuan di antara kedua-dua belah pihak; melalui setiausaha-setiausaha masing-masing.

8.2 Keputusan yang diambil jika tidak ada hubungan dengan Jabatan-jabatan lain dan tidak pula bertelingkah dengan dasar Kerajaan bolehlah diselenggarakan atau dilaksanakan terus oleh Jabatan. Bagi keputusan yang ada kaitan dengan dasar Kerajaan ataupun dengan Jabatan-jabatan lain ianya hendaklah dirujukkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun kepada Jabatan-jabatan yang berkenaan.

9.PINDAAN KEPADA PERLEMBAGAAN

9.1 Perlembagaan majlis boleh dipinda di mana-mana satu mesyuarat Majlis. Notis mengenai pindaan hendaklah diberi dan diedarkan kepada ahli-ahli Majlis sekurang-kurangnya sebulan sebelum tarikh mesyuarat. Segala pindaan perlembagaan yang telah diluluskan oleh Majlis hendaklah dikemukakan ke Jabatan Perkhidmatan Awam untuk diluluskan.

SENARAI KEAHLIAN PIHAK PEKERJA
MAJLIS BERSAMA JABATAN
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
 
Bil.JawatanPeranan
1Presiden Kesatuan
Pekerja Bomba dan Penyelamat Semenanjung Malaysia
Naib Pengerusi
2Naib Presiden Kesatuan
Pekerja Bomba dan Penyelamat Semenanjung Malaysia
Ahli
3Bendahari Agung Kesatuan
Pekerja Bomba dan Penyelamat Semenanjung Malaysia
Ahli
4Setiausaha Kesatuan Cawangan
JBPM, Negeri Perlis
Ahli
5Setiausaha Kesatuan Cawangan
JBPM, Negeri Kedah
Ahli
6Setiausaha Kesatuan Cawangan
JBPM, Negeri Pulau Pinang
Ahli
7Setiausaha Kesatuan Cawangan
JBPM, Negeri Perak
Ahli
8Setiausaha Kesatuan Cawangan
JBPM, Negeri Selangor
Ahli
9Setiausaha Kesatuan Cawangan
JBPM, WP Kuala Lumpur
Ahli
10Setiausaha Kesatuan Cawangan
JBPM, Negeri Sembilan
Ahli
11Setiausaha Kesatuan Cawangan
JBPM, Negeri Melaka
Ahli
12Setiausaha Kesatuan Cawangan
JBPM, Negeri Johor
Ahli
13Setiausaha Kesatuan Cawangan
JBPM, Negeri Pahang
Ahli
14Setiausaha Kesatuan Cawangan
JBPM, Negeri Terengganu
Ahli
15Setiausaha Kesatuan Cawangan
JBPM, Negeri Kelantan
Ahli
16Wakil MBJ
JBPM, Negeri Sabah
Ahli
17Wakil MBJ
JBPM, Negeri Sarawak
Ahli
18Wakil MBJ
JBPM, Labuan
Ahli
19Wakil MBJ
JBPM, Putrajaya
Ahli
20Setiausaha Agung Kesatuan
Pekerja Bomba dan Penyelamat Semenanjung Malaysia
Setiausaha Bersama
21Penolong Setiausaha Agung Kesatuan
Pekerja Bomba dan Penyelamat Semenanjung Malaysia
Penolong Setiausaha Bersama
 
AGENDA ASAS MESYUARAT
MAJLIS BERSAMA JABATAN
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

1. UCAPAN PENGERUSI MESYUARAT
2. UCAPAN NAIB PENGERUSI MESYUARAT
3. PERKARA BERBANGKIT DARI MINIT MESYUARAT TERDAHULU
4. ISU-ISU KEBAJIKAN KAKITANGAN
5. ISU-ISU SISTEM KERJA
6. ISU-ISU PENTADBIRAN
7. ISU-ISU IMEJ ORGANISASI
8. PENANGGUHAN MESYUARAT OLEH PENGERUSI


Kemaskini pada 2016-01-14 09:21:59 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page