Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
    T
    T
    T
bg_bomba4_green.jpg
bg_bomba5_blue.jpg
bg_bomba7_red.jpg
bg_green11.jpg
Red-And-Orange-Wallpaper-7.jpg

Portal Rasmi
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

image
Soalan
Lazim
image
Hubungi
Kami
image
Aduan dan
Maklum Balas
image
Peta
Laman
 

Pekeliling / Surat Pekeliling

Pekeliling / Surat Pekeliling

Pekeliling Penerangan
Pekeliling KSU KPKT Bil. 5 Tahun 2009 Template Seragam Senarai Semak Dokumen Dan Senarai Semak Terperinci Agensi Teknikal Luaran Untuk Proses Kelulusan Pemajuan Melalui Pusat Setempat (OSC)
Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2009 Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian Dan Sistem ICT Sektor Awam
Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2007 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan
Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2006 Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam
Surat Pekeliling Am Bil. 6 Tahun 2005 Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam
Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2004 Tambahan bagi Surat Pekeliling Am Bil.11 Tahun 1981,Penggunaan Sistem Perakam Waktu Elektronik Di Agensi-agensi Kerajaan.
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2003 Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik Di Agensi-agensi Kerajaan
Pekeliling Am Bil.2 Tahun 2002 Penggunaan dan Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensi-Agensi Kerajaan
Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2001 Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
Pekeliling Am Bil.3 Tahun 2000 Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan
Surat Pekeliling Am Bil.2 Tahun 2000 Peranan Jawatankuasa-jawatankuasa di bawah Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK)
Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2000 Garis Panduan Malaysian Civil Service Link (MCSL) dan Laman Web Agensi Kerajaan
Pekeliling Am Bil.6 Tahun 1999 Pelaksanaan Perkongsian Pintar Antara Agensi-Agensi Kerajaan Dalam Bidang Teknologi Maklumat

 

 
Kemaskini pada 2017-10-25 15:37:25 daripada Vox Admin

  •  
  • Print
  • Email this page