Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
bg_bomba4_green.jpg
bg_bomba5_blue.jpg
bg_bomba7_red.jpg
bg_green11.jpg
Red-And-Orange-Wallpaper-7.jpg
Portal Rasmi
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
image
Soalan
Lazim
image
Hubungi
Kami
image
Aduan dan
Maklum Balas
image
Peta
Laman
 

Tawaran Tender

KENYATAAN TAWARAN TENDER


PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

1.     Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang masih sah pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang berkaitan bagi menyertai pelupusan jualan sisa secara tender berikut :-

 

 

BIL.

 

Keterangan Aset

KOD BIDANG

TARIKH, MASA DAN TEMPAT LAWATAN ASET

TARIKH, MASA DAN TEMPAT TUTUP TAWARAN

 

 1.  

 

JBPM:T/(S)/11/2019

 

Jentera Bomba Sky Lift Ladder/ Scania TTL

 

 

 

 

 

 

221902

 

 

Tarikh:

25 Julai 2019 hingga 7 Ogos 2019

 

Masa:

9.00 pagi hingga 3.00 petang

 

 Tempat:

 Pusat Kejuruteraan Jentera

 Jabatan Bomba Dan  

 Penyelamat Malaysia,

 Bandar Baru Salak Tinggi

 43900 Sepang Selangor

 

Tarikh Tutup:

8 Ogos 2019 (Khamis)

 

Masa:

12.00 tengah hari

 

 Tempat:

Cawangan Pengurusan Kewangan, Aras 1, Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia,

Lebuh Wawasan, Presint 7,

62250 Putrajaya.

 

 

 

 1.  

 

JBPM:T/(S)/8/2019

 

Jentera Bomba Light Fire Rescue Tender (LFRT) Mercedes Atego 1125F/CME 1400MG

 

 

 

 

 

 

221902

 

 

Tarikh:

25 Julai 2019 hingga 7 Ogos 2019

 

Masa:

9.00 pagi hingga 3.00 petang

 

 Tempat:

 Balai Bomba dan Penyelamat

 Kudat,

 Peti Surat 279

 89058 Kudat Sabah

 

Tarikh Tutup:

8 Ogos 2019 (Khamis)

 

Masa:

12.00 tengah hari

 

 Tempat:

 Jabatan Bomba dan

 Penyelamat Negeri Sabah,

 Jalan Lintas, Likas,

 Beg Berkunci 30,

 88900 Kota Kinabalu Sabah

 

 

 

     2.     Aset akan dijual kepada syarikat yang menawarkan harga tertinggi dan tertakluk kepada syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 221902 [Barang Lusuh (Perlu Permit)].

     3.     Bagi aset di Sabah, aset akan dijual kepada mana-mana syarikat yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah.

     4.     Petender adalah dikehendaki menyertakan deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM10,000 mengikut mana yang terendah. Deposit tender hendaklah dalam bentuk Kiriman Wang/Wang Pos atau Draf Bank sahaja atas nama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

     5.     Tawaran tanpa / kurang deposit tender tidak akan dipertimbangkan.

     6.     Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is basis).

     7.     Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.

     8.     Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri

     9.     Petender yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh pemberitahu keputusan. Jika bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh empat belas (14) hari, deposit tender tidak akan dikembalikan.

     10.   Petender yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan dan Jabatan berhak untuk melupuskan aset tersebut.

     11.   Kenyataan tawaran tender ini juga dipaparkan di laman web http://www.bomba.gov.my

 

 

KETUA PENGARAH,

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT, MALAYSIA,

LEBUH WAWASAN, PRESINT 7,

62250 PUTRAJAYA


TAHUN 2018

1. Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang masih sah pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang berkaitan dan e-Perolehan (eP) enabled bagi menyertai tender berikut :-

No. Tender  Tajuk

Tarikh / Masa Taklimat

 Tarikh / Masa Tutup

 

JBPM:T/(S)/07/2018

 

Membekal, Menghantar, Menguji dan Penerimaan  Fire Fighting Suit sebanyak 9,000 pasang untuk  Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) bagi tempoh dua (2) tahun.

Kod Bidang : 020899

Tempat:

Dewan Sutera, Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Lebuh Wawasan, Presint 7, 62250 Putrajaya

Tarikh:
06 Februari 2018
(Selasa)

Masa:
10.00 pagi

Kehadiran:
Wajib

Tarikh Tutup:
08 March 2018
(Khamis)

Masa:
12.00 tengah hari

JBPM:T/(S)/08/2018

Membekal, Menghantar, Menguji dan Penerimaan  3,000  pasang Fire Fighting Boot  Untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) bagi tempoh dua (2) tahun.

Kod Bidang : 020804

Tempat:

Dewan Sutera, Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Lebuh Wawasan, Presint 7, 62250 Putrajaya

Tarikh:
06 Februari 2018
(Selasa)

Masa:
11.00 pagi

Kehadiran:
Wajib

Tarikh Tutup:
27 Februari 2018
(Selasa)

Masa:
12.00 tengah hari

 
2.  Akses dokumen tender/Nombor cadangan pembekal  hanya diberikan kepada petender yang menghadiri sesi taklimat  yang diwajibkan. Hanya penama di Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan sahaja boleh menghadiri sesi taklimat tender. Petender perlu mengemukaan satu (1) salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat sewaktu sesi pendaftaran.Satu petender HANYA DIBENARKAN mewakili SATU(1) SYARIKAT SAHAJA. 
 
3. Tawaran Kewangan dan Tawaran Teknikal yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) dan dimuat naik (upload) ke dalam Sistem e-Perolehan (eP) manakala sampel tender hendaklah diserahkan di Cawangan Pengurusan Kewangan, Aras 1, Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Lebuh Wawasan, Presint 7, 62250 Putrajaya.  Tarikh tutup tawaran secara serahan atas talian eP dan sampel adalah seperti berikut: 
 

BIL.

NO. TENDER

TARIKH TUTUP

Serahan atas

talian dan Sampel

sebelum atau pada

jam 12.00

tengah hari

 

Penyerahan:

Cawangan Pengurusan Kewangan,

Aras 1, Ibu Pejabat Jabatan

Bomba dan Penyelamat Malaysia,

Lebuh Wawasan, Presint 7,

62250 Putrajaya

1.

 

JBPM:T/(S)/07/2018

 

08 March 2018

(Khamis)

 

 2.

 

JBPM:T/(S)/08/2018

 

27 Februari 2018

(Selasa)

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. JBPM tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau kehilangan sampel yang dikemukakan melalui pos.  JBPM juga tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tender. Tawaran tender yang lewat dikemukakan secara atas talian (Sistem ePerolehan) dan lewat mengemukakan sampel tender tidak akan dipertimbangkan.
 
5. Keterangan lanjut termasuk dokumen tender boleh dirujuk di laman web  https://www.eperolehan.gov.my, Kenyataan tawaran tender ini juga dipaparkan di laman web http://www.bomba.gov.my, http://www.kpkt.gov.my dan http://myprocurement.treasury.gov.my 
 
 
KETUA PENGARAH,
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT, MALAYSIA,
LEBUH WAWASAN, PRESINT 7,
62250 PUTRAJAYA.

 

 
 •  
 • Print
 • Email this page